CRPS type 1 (Reflexdystrofie of Südeckse atrofie)

Complex Regionaal Pijnsyndroom is een ernstig en slecht begrepen ziektebeeld. Waardoor dit ziektebeeld ontstaat is (nog) niet geheel duidelijk. Mede hierdoor is dit pijnsyndroom bekend onder vele namen (o.a. Sympatische Reflexdystrofie). CRPS treedt meestal op in een arm of been en kan ontstaan na een ongeval (het stoten van de hand, een pols- of voetbreuk), na een operatie, bij te strak gips of bij een zenuwbeklemming. Als hierna een reactie (pijn, zwelling, stijfheid) ontstaat die veel te heftig is en niet overeenkomt met de ernst van het letsel, en als deze situatie veel te lang blijft bestaan, kan er sprake zijn van CRPS. CRPS kan de normale genezing en het functieherstel enorm belemmeren. CRPS is een lastig probleem dat een intensieve behandeling vraagt en helaas niet altijd goed herstelt. Vroege herkenning van het syndroom is erg belangrijk, omdat men door snel met de behandeling te beginnen in veel gevallen kan voorkomen dat het ziektebeeld ernstiger wordt.

Wat kan Revalide voor u betekenen?

De mate van herstel na een CRPS varieert enorm. Dit is onder andere afhankelijk van het feit hoe snel en hoe agressief de behandeling wordt ingezet. De restverschijnselen bestaan uiteindelijk met name uit stijve gewrichten en dus een beperkt functioneren. Intensieve behandeling kan deze restverschijnselen tot een minimum beperken, zelfs als u in een later stadium met de therapie begint.

Het revalidatieteam van Revalide kan u helpen uw mogelijkheden weer zo goed mogelijk te benutten en u leren om te gaan met uw beperking op een manier die bij u past. Het team probeert samen met u de ontstane situatie te doorbreken. Onder leiding van een revalidatiearts zal ons ervaren interdisciplinaire revalidatieteam samen met u werken aan herstel. Het revalidatieprogramma wordt aan uw persoonlijke situatie aangepast.

Hoe ziet uw revalidatiebehandeling er uit?

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake door de revalidatiearts-ondersteuner gevolgd door een consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts coördineert het revalidatietraject en beslist na overleg met u en het behandelteam welke hulpverleners u nodig heeft.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten zal een revalidatietraject worden aangeboden. Veelal zal de revalidatiearts in overleg met u en het team kiezen voor een traject van drie a vier maanden. In een enkel geval worden mensen langer begeleid. Omdat Revalide geen vaste programma’s heeft, maar individueel afgestemde trajecten, is er sprake van maatwerk en kan de duur en intensiteit van een traject variëren. Doel van de revalidatiebehandeling is om u zelfstandig en met veerkracht met uw klachten om te leren gaan.

De revalidatiebehandelingen van Revalide zijn altijd interdisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere zorgverleners bij uw programma betrokken zijn. De revalidatiearts, revalidatiearts-ondersteuner, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog zijn altijd betrokken. Indien nodig kunnen er ook nog andere disciplines betrokken worden bij uw revalidatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan direct contact op met ons.